Kategorie v Archivu: Letem světem

Státní zámek Ploskovice

ploskovice

Zámek Ploskovice nechala vystavět jako letní rezidenci velkovévodkyně Anna Marie Františka Toskánská v první čtvrtině 18. století. Původně se jednalo o menší zámek, přesto jeho náročnou barokní výzdobu prováděli nejvýznamnější pražští umělci, malíř V. V. Reiner a štukatér T. Soldatti. V polovině 19. století se zámek stal soukromou rezidencí penzionovaného císaře Ferdinanda V. Habsburského, posledního korunovaného českého krále. Při této příležitosti byl zámek zvýšen o patro a celkově upraven.

Paris_různé 2 ( Vítězný oblouk, Pantheon, Montmartre, Sacré-Coeur, Moulin Rouge, Opéra Garnier, Galerie Lafayette a různé. )

paris_ruzne2

Vítězný oblouk

Vítězný oblouk je prostředním ze tří pařížských oblouků tvořících tzv. Velkou osu. Dalšími jsou oblouky Carrousel v Tuilerijských zahradách

France _ Paris-Invalidovna

paris_Invalidovna

France _ Paris-Invalidovna

Invalidovna

Objekt Invalidovny dal v roce 1670 postavit Ludvík XIV. pro své veterány a raněné vysloužilce. V budovách Invalidovny dnes sídlí vojenská muzea. Koho nelákají vojenské sbírky, může se projít promenádou se stromořadím až k Seině.

Louvre – Paris (1)

V roce 1190 zde stála pevnost na ochranu Paříže před nájezdy Vikingů. Dalších 400 let francouzští králové tento komplex rozšiřovali a zvelebovali.

Kostel sv. Sulpicia – Paris

Kostel je známý z románu Šifra mistra Leonarda.

France _ různé

.

Chrám Matky boží_Katedrála Notre-Dame_France

Nejznámější katedrálu najdete na ostrově Cité. Tento ostrov na Seině byl poprvé osídlen ve 3. století př.n.l. keltskými kmeny.

basix