ANDĚLSKÉ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 29.11.2008 -Bílina

ANDĚLSKÉ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

 

Rozsvícení vánočního stromu provázel anděl

Poslední listopadovou sobotu v podvečer si mohli občané vychutnat nadcházející vánoční období. KC Kaskáda připravila program ke slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu na Mírovém náměstí.

Jako první se otevřela Výstavní síň U kostela, která nově nabídla výstavu s názvem Hračky našich babiček. Nejvíce však zaujala klasická stavebnice Merkur, se kterou si návštěvníci mohli zahrát a cokoli postavit. „V den rozsvícení vánočního stromu jsme zaznamenali rekordní počet návštěvníků.
Na výstavu se během odpoledne přišlo podívat cca 300 lidí.
Výstava vzbudila pozitivní ohlas a jsme velice rádi, že se návštěvníkům líbila,“ uvedla kurátorka výstavy Petra Běhálková. Pokud přemýšlíte o vánočním dárku,přijďte se podívat na výstavu, kekoupi jsou tu různě velké stavebnice
Merkur.

[kaltura-widget uiconfid="535" entryid="1_ueqvrork" width="400" height="330" addpermission="" editpermission="" /]
Ti kdo mají rádi pohádky jak děti tak dospělí, navštívili Městské divadlo. Divadelní společnost Julie Jurištové přijela opět do Bíliny, tentokráte s pohádkou Čertův švagr. Klasické pohádkyod Boženy Němcové plné humoru
a písniček jsou doménou této divadelní společnosti. Kdo přišel,určitě nelitoval. Čertovské naladění vystřídala nálada přímo andělská.Za zvuku podmanivé hudby se přes celé náměstí „proletěl“třináctimetrový anděl. Prohlédl si vánoční strom a dal požehnání panu starostovi, aby se mu zdařilo první rozsvícení.
Jako každoročně nesměl chybět živý Betlém, který tentokráte ztvárnilo Bílinské divadelní minimum. Celým náměstím zněly vánoční koledy prostřednictvím Komořinky ze ZUŠ Bílina, Scholy Vivy Bilinensis a souboru Kvítek z Loun. V kostele sv. Petra a Pavla probíhala Česká mše vánoční, kterou
vedl Brixiho komorní soubor. Velkolepý ohňostroj udělal tečku za večerem nabitým předvánoční atmosférou.                                                                                   (lal)

Fotogalerie …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>