„DĚTI ČTOU DĚTEM“ 13.3.2013 Městská knihovna Bílina

130313_top

130313_top

.

„DĚTI ČTOU DĚTEM“
Pomoci dětem získat vztah ke knihám a čtení je potřeba od nejútlejšího věku. Cílem je, aby se děti naučily nejen číst, ale čtenému také porozuměly, aby společně strávené chvilky přinášely potěšení všem zúčastněným, aby děti měly potřebu své zážitky sdílet s ostatními a získané poznatky využívaly. Ve středu 13. března odpoledne se v dětském oddělení centrální knihovny na Mírovém náměstí sešly děti ze školní družiny ZŠ Lidická v Bílině, aby si popovídaly o knížkách, ale především aby si poslechly Ondru Kvěcha, studenta kvarty Podkrušnohorského gymnázia v Bílině, který dětem předčítal pohádky. Ondra četl procítěně, srozumitelně a děti poslouchaly. Nakonec si prohlédly knížky a také slíbily, že namalují o pohádkách obrázky, které si v knihovně vystaví. Tak uvidíme…..
Mgr.Zdena Jílková

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>