Velikonoce v knihovně pro děti z MŠ 20.3.2013(MŠ Čapkova)

200313vz_top

200313vz_top

.

20. 3.  (MŠ Čapkova)

Děti z MŠ Čapkova navštívily pobočku knihovny Za Chlumem. Protože se jednalo převážně o děti ve věku 3 – 4 let, bylo k jejich věku přiměřeno i povídání o pohádkových knížkách. I takto malé děti však udržely pozornost a přidávaly se k rozmluvě o pohádkovém světě s paní knihovnicí. Starší děti z této školky si na závěr dopoledne podle šablon namalovaly a vystříhaly pár velikonočních dekorací jako například zajíčky, slepičky, kohoutky a motýly.

Petra Zaťková 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>