France _ Paris-Invalidovna

paris_Invalidovna

paris_Invalidovna

France _ Paris-Invalidovna

Invalidovna

Objekt Invalidovny dal v roce 1670 postavit Ludvík XIV. pro své veterány a raněné vysloužilce. V budovách Invalidovny dnes sídlí vojenská muzea. Koho nelákají vojenské sbírky, může se projít promenádou se stromořadím až k Seině.
Dom
Nejkrásnějším objektem Invalidovny je Dom. Při slunečném počasí vás při pohledu na Paříž z výšky upoutá svou září jeho pozlacená kopule. Zdobí ji více než 10 kg zlatých plátů. Dom patří k nejvelkolepějším příkladům francouzské architektury 17. století. Sloužil Ludvíkovi XIV. jako soukromá kaple. V kryptě kostela jsou uloženy ostatky Napoleona, jeho syna a bratrů.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>